13 tekenen dat je veroordelende persoon bent

Veroordelend zijn betekent denken, spreken of jezelf gedragen vanuit een kritisch, verwerpelijk en afkeurend perspectief. Je veroordeeld mensen, culturen, ideeën of situaties altijd vanuit een zeer kritisch oogpunt tot aan het muggenzifterige aan toe. In een notendop: je ziet de wereld door een zwart/wit filter en daardoor zijn veel dingen stom of onmogelijk. Dit oordeel geldt niet alleen voor een ander maar vooral voor jezelf waardoor problemen als onzekerheid, een laag zelfbeeld, depressie en onrust op de loer liggen.

Het is overigens niet altijd slecht om veroordelend te zijn, als jouw innerlijke rechter in balans is, ben je in staat om heldere beslissingen te maken en om potentiële gevaarlijke situaties te vermijden. Kritisch zijn zorgt ook voor creativiteit, vernieuwing en inzichten. Er is een verschil tussen oordelen of veroordelend zijn. Dit laatste doe je eigenlijk om je bang bent om gekwetst te worden door anderen. Het is een afweermechanisme. Deze tekenen wijzen erop dat jij té veroordelend bent.

1. Je denkt dat iedereen het slecht met je voor heeft.
2. Je verwacht dat anderen mensen altijd hetzelfde blijven.
3. Je vindt het moeilijk om verder te kijken dan iemand zijn gebreken.
4. Je trekt vrij snel conclusies.
5. Je struggled met onzekerheden.
6. Je bent niet bereid om andere mensen afwijkend te laten denken of handelen.
7. Je staat over het algemeen pessimistisch in het leven.
8. Je geloofd dat mensen of goed of slecht zijn. Daar zit niks tussen.
9. Je vindt het moeilijk om een ander te waarderen en zijn of haar innerlijke schoonheid te zien.
10. Je hebt een laag zelfbeeld.
11. Je voelt je onrustig als je omringt bent met vreemden.
12. Je bent wantrouwig en zoekt overal iets achter.
13. Je bent ook erg kritisch op jezelf.
14. Je geeft jezelf nooit een compliment, het is nooit goed genoeg.

Veroordelend zijn heeft te maken met eigenwaarde of eigenlijk een gebrek hieraan. Wanneer je jezelf accepteert, ben je ook eerder in staat om een ander te accepteren. Als je een heel laag zelfbeeld hebt, is een ander ook nooit goed genoeg. Het is dus belangrijk om te werken aan jouw eigenwaarde als je merkt dat je leven hierdoor minder soepel loopt. Geef jezelf vaker complimenten en schrijf er minstens één per dag op. Je doet ook dingen goed! Accepteer ook de lelijke, imperfecte en rare dingen in het leven, die zullen er namelijk altijd zijn. En tot slot: probeer verder te kijken dan de eerste indruk die je van iemand krijgt. Achter een gemeen persoon schuilt vaak een ongelukkig mens. Zet je oordeel om in medeleven en laat oordelen los.