Enfait legt uit: waarom de man niet luistert

We schetsen een stereotype situatie: Er heeft zich iets voorgedaan tussen man en vrouw. De vrouw wil het uitpraten, hoopt dat haar man naar haar wilt luisteren en zich kan inleven in haar en de situatie. Nog voordat de vrouw haar zin heeft afgemaakt, heeft de man zijn adviezen en oplossingen alweer klaar. Dit leidt – zoals gewoonlijk – tot nog meer spanning tijdens het gesprek, waardoor beide partijen elkaar alleen maar meer irriteren. Gedachten als; ”Waarom wil hij zo graag dingen ‘vaststellen’ en kan hij niet gewoon luisteren?” of ”Waarom moet zij zo nodig over alles praten? Wat bereiken we daar in godsnaam mee?” spoken tijdens dit soort gesprekken door menig mannen- en vrouwenhoofd. Natuurlijk zijn wij er niet om dit eeuwenoude probleem compleet uit de wereld te helpen (dat kunnen we ook niet), maar we hopen jullie wel duidelijk te kunnen maken waarom Mr Fix moeite heeft met loslaten en luisteren.

Lees ook: waarom ik gestopt ben met de pil

1. Zorg en advies:
Wanneer een man advies geeft en/of oplossingsgericht denkt, laat dat zien dat hij om jullie (jou) geeft en wil dat de situatie wordt opgelost (asap). Uiteraard kan het zo zijn dat jij liever een andere oplossing had gehoord, maar weet dat z’n intenties goed zijn en dat hij het beste met jullie voor heeft (zelfs als z’n ideeën je enorm frustreren). Neem als voorbeeld de verschillende manieren van tijdsindeling (werk, sport, vrienden, televisie kijken of sociale media); hoe de vrije tijdsindeling wordt gedaan, zegt enorm veel over de prioriteiten van iemand. Wanneer een man druk bezig is om dingen te fixen die gerelateerd zijn aan jou, laat hij je (bewust of onbewust) duidelijk blijken dat jíj zijn prioriteit bent en dat is stiekem toch wel een enorm compliment!

2. Mannen luisteren (echt) anders:
Mannen en vrouwen proberen in ‘stereotype situaties’ (zoals in de inleiding wordt omschreven) hetzelfde doel te bereiken; ze willen samen zo snel mogelijk een probleem oplossen. Het grote verschil is, dat beide partijen uit twee compleet verschillende invalshoeken komen. Volgens Beth McCormick activeren er, tijdens het luisteren, bij mannen en vrouwen verschillende delen in de hersenen. Tijdens het luisteren zijn delen in de hersenen die gericht zijn op het ‘oplossen van dingen’ actiever bij mannen, terwijl de relationele delen actiever zijn bij de vrouwen. Ook hebben mannen, volgens Beth McCormick, meer moeite met luisteren (aka het vaststellen van dingen) dan vrouwen. Dit betekent dat de man de neiging heeft om zich primair te richten op één taak, het succesvol afronden van die taak of om een probleem op te lossen. Vrouwen daarentegen, kunnen zich beter integreren en assimileren (het vermogen om je te kunnen aanpassen aan de omgeving/situatie). Zo kunnen vrouwen niet alleen gevoelsmatig beter luisteren dan mannen, ze kunnen problemen ook op verschillende manieren benaderen en daar (héél lang) over praten. Laat dát nou net iets zijn wat de man enorm frustreert.

3. Het is altijd goed om een beetje richting aan te geven:
Goed luisteren is voor de meeste mannen een lastige opgave. Dit wetende, moet je goed onthouden dat mannen heus wel bereid zijn om te luisteren, zolang ze maar begrijpen wat jij van ze wilt. Aan jou de taak om met zo min (!) mogelijk woorden duidelijk te maken wat je van jouw man wilt. Mocht je tijdens ‘het’ gesprek het gevoel hebben dat je geliefde met z’n gedachte afdwaalt, moet je dus een manier vinden dat hij wél naar jou gaat luisteren. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen dat hij, in jouw ogen, het probleem oplost door naar jou te luisteren. Wanneer hij toch de neiging heeft om zelf met oplossingen te komen, kun je hem er op een lieve manier aan herinneren dat hij jou enorm helpt, door eerst even (!) naar jou te luisteren. Het belangrijkste om in gedachte te houden, is dat ‘gewoon’ luisteren niet alleen iets is wat je geliefde moet doen. Ook jij zal van tijd tot tijd naar hém moeten luisteren! Daarnaast is het belangrijk om aan je partner te vertellen waarom je het zo belangrijk vindt dat er naar je geluisterd wordt, zodat hij kan begrijpen waar je vandaan komt.

Lees ook: Oe-la-la: met deze iPhone-app word je door een sexy mannenstem