Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten op www.enfait.nl en de externe applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Enfait. Wilt u tekst of één of meerdere artikelen van de Enfait-site en/of de -applicatie overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 

  1. vermeldt dat het artikel van Enfait komt,
  2. vermeldt dat het artikel copyright 2015 van Enfait is,
  3. een duidelijke en werkende link plaatst naar de desbetreffende post en/of tekst:

www.enfait.nl/naam-post

 

Voorbeeld:

Bron: www.enfait.nl/naam-post – (C) 2015 – ENFAIT